Продуктът беше успешно добавен към количката!

Условия за ползване

Общи условия за ползване

Посещаването и използването на уебсайта на Green Fabric се урежда от следните Общи Условия, съобразени с европейската регулация:

  1. Приемане на условията: 1.1. Използвайки този уебсайт, вие изрично се съгласявате с Общите Условия за Ползване.

  2. Интелектуална собственост: 2.1. Всички авторски права, търговски марки и други интелектуални собствености на уебсайта и съдържанието му са собственост на Green Fabric. 2.2. Забранява се копирането, променянето, разпространението или публикуването на съдържанието без изричното съгласие на Green Fabric.

  3. Лични данни и поверителност: 3.1. Политиката за поверителност на Green Fabric определя какво правим с вашите лични данни. Моля, прочетете я внимателно, за да разберете какво информация събираме и как я използваме.

  4. Отговорности и гаранции: 4.1. Green Fabric прави всичко възможно, за да осигури точна и актуална информация на уебсайта, но не поема отговорност за евентуални грешки или непълнота. 4.2. Уебсайтът се предоставя "както е," без каквито и да било гаранции, изрични или подразбиращи се.

  5. Промени в условията: 5.1. Green Fabric има правото да променя и актуализира тези Общи Условия по всяко време без предизвестие. Потребителите са отговорни да преглеждат редовно Общите Условия за евентуални промени.

  6. Спорове и заключителни разпоредби: 6.1. Всички спорове, произтичащи от или свързани с тези Общи Условия, ще бъдат разглеждани съгласно приложимото европейско законодателство. 6.2. Ако някоя от разпоредбите в тези Общи Условия се окаже недействителна или неизпълнима, това няма да засегне валидността на останалите разпоредби.

С това потвърждавате, че сте прочели и разбрали тези Общи Условия за Ползване и се съгласявате да ги спазвате.