Ако имате проблем със стоки или услуги, които сте закупили по интернет, можете да използвате тази платформа, за да подадете жалба и тя да бъде разгледана от независим орган за решаване на спорове.